Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Be wise; be-wijs

"In twijfel zit intelligentie, niet in zekerheid."

Zelden maakten we een tijd mee waarin het zo zichtbaar is dat we eigenlijk nog maar heel weinig weten. Een paar maanden terug werden we geconfronteerd met een oprukkend virus dat de hele wereld in haar greep houdt. Wetenschappers zoeken koortsachtig naar de mechanismen van het virus om deze te vertalen in modellen die de verspreiding voorspellen en medicijnen die de ziekte bestrijden. We worden overspoeld met theorieën, onderzoeken en bijpassende maatregelen die soms haaks op elkaar lijken te staan.

Door deze informatie-overload raken steeds meer mensen de kluts kwijt. Ze keren zich af van officiële bronnen, van geldende maatregelen en van de wetenschap, de overheid en de media. Ze bagatelliseren de ernst van het virus of zoeken hun heil in theorieën die tegengesteld zijn aan de feiten. Zij leven in de illusie dat googelen hetzelfde is als wetenschappelijk onderzoek doen en verdwalen in de draaikolk van hun eigen aannames. De algoritmes van YouTube, Facebook en Instagram maken dat mensen steeds meer content krijgen voorgeschoteld die aansluit bij hun eigen voorkeuren en steeds minder berichten die anders zijn of hun ideeën ontkrachten.

Dat is nou precies wat er in de echte wetenschap dagelijks wél gebeurt. Voor elke stelling en theorie wordt gezocht naar tegenbewijs. Je kunt een aanname of stelling nooit hardmaken als je alleen maar geïnteresseerd bent in de bevestiging daarvan. Daarom dagen wetenschappers elkaar uit tot tegenonderzoek en stellen elkaars theorieën ter discussie. Normaal gebeurt dat buiten de publieke aandacht en is er tijd en rust om gedegen empirisch onderzoek te doen, voordat er onomstotelijke conclusies worden getrokken. In deze pandemische hectiek vindt dit spel van onderzoek en tegenonderzoek; bewijs en tegenbewijs, plaats in de publieke ruimte. Het gaat ons allemaal aan, de tijdsdruk is groot, er is veel behoefte aan informatie en nog maar weinig met zekerheid bekend.

Gelukkig zijn er veel wetenschappers die dat toegeven. Dat is een hoge vorm van intelligentie. ‘Het hele probleem met de wereld is dat dwazen en fanatici altijd zo zeker van zichzelf zijn en wijzere mensen vol twijfel zitten’ Aldus Bertrant Russel; filosoof, wiskundige, logicus, en nobelprijs winnaar.

Binnen onze assessmentpraktijk doen we ons best om eigenschappen van mensen zo gedegen en zorgvuldig mogelijk te onderzoeken. Voor aannames en vooringenomenheid is daarbij geen ruimte. Het vraagt om objectiviteit van onze assessmentpsychologen en validiteit van de instrumenten. We zoeken naar aanwijzingen die een eigenschap bevestigen, maar onderzoeken ook tegenindicaties. Bij elk assessment zijn twee assessoren betrokken die onafhankelijk van elkaar onderzoek doen. Pas als alle feiten, analyses en onderbouwingen op tafel liggen bediscussiëren en kalibreren de twee assessoren de bevindingen, interpretaties en conclusies die uit het assessment kunnen worden getrokken. Daarbij is er ruimte voor twijfel en tegenspraak. Juist dat maakt het rapport degelijker en het advies betrouwbaar. Door afstand te nemen kom je tot wijzere inzichten; door afstand te houden voorkom je besmettingen. Blijf de coronaregels naleven. De kwetsbaren, de zorgverlening, de economie en de banen van heel veel Nederlanders hangen ervan af.

Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy