Dag Dga

Soms is de koek nog lang niet op, maar al wel over de datum’ schreven we in het eerste deel van dit drieluik over een opvolger van buiten. Als DGA laat je niet zomaar je verantwoordelijkheid los. Directeur zijn van je eigen bedrijf, is een onderdeel van wie je bent. Dat maakt het moeilijk om die rol op te geven, zelfs als je jouw verantwoordelijkheden aan een ander hebt toevertrouwd. Soms kun je beter weglopen dan in de weg lopen.

De meest voorkomende reden van mislukte opvolging door directeuren van buiten, is namelijk dat de DGA of de familie stoorzender wordt. Voortdurend blijft bemoeien en bekonkelen. Vaak zonder de nieuwe directeur hierin te kennen. Ze ondermijnen daarmee het succes van de nieuwe directeur en creëren hiermee hun eigen schijnwereld van onmisbaarheid. Het afscheid nemen van je rol als DGA voelt als een rouwproces. Dat geldt niet alleen voor jouzelf en de familie, het geldt ook voor medewerkers die al die jaren met jou hebben gebouwd en op jou hebben vertrouwd.

Laat wat je niet kunt doen, je vooral niet in de weg staan van wat je wel kunt doen: Transformeer jezelf van DGA tot AGA. In onze visie krijgt de aandeelhouder, die zijn directeurschap overdraagt, de volgende drie rollen ervoor terug:

Ambassadeur, Adviseur en Aanjager. Alles wat nodig is om de transitie naar een nieuwe directie te laten slagen:

Adviseur, de sparringpartner van de nieuwe directeur: draagt met kennis, kunde en ondernemers-intuïtie bij aan betere keuzes; verbindt kennis van binnen aan expertise van buiten; Weet invloed maximaal en zeer constructief aan te wenden zonder zelf aan de touwtjes te trekken.

Ambassadeur, de supporter van verandering: geeft ruimte aan de nieuwe directie en geeft vertrouwen aan klanten en collega’s dat de familie niet uit beeld is; dat bedrijfswaarden blijvend zijn; luistert binnen de organisatie (zonder eigen agenda) en kan een lans breken voor de acceptatie van lastige beslissingen.

Aanjager, de vaandeldrager van vooruitgang: treedt waar wenselijk op als ijsbreker of boegbeeld; heeft de kennis, het mandaat én de tijd om strategische projecten te leiden en tot een succes te maken; geniet het vertrouwen om interne veranderingen door te voeren en processen te herijken.

Alles ten dienste van het bedrijf! Dus altijd in dienst van de bestuurder! Dat vraagt om zelfbeheersing en terughoudendheid. Vertrouwen in de toekomst, de nieuwe directie, de verandering, de vooruitgang. Wanneer je de controle loslaat, zijn de mogelijkheden oneindig.

Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden