Moet of moed?

In de schaduw van de oorlog in Oekraïne is in Iran een ongekende opstand tegen het repressieve religieuze regime gaande. De protesten worden geleid door dappere vrouwen, vaak nog schoolmeisjes, die de moed hebben om op te staan. Openlijk NEE zeggen tegen onrecht en onderdrukking, tegen agressie en autocratie, tegen minachting en machtsmisbruik. Zolang misdadige machthebbers er mee denken weg te komen omdat ze zich gesteund voelen door vriendjes en vazalstaten, zullen zij opstand met harde hand blijven neerslaan.

Agressie en onderdrukking stopt pas wanneer iemand op staat, een grens trekt en daarvan niet meer afwijkt. De agressor voelt pas urgentie om te veranderen of verdwijnen wanneer deze grens door anderen wordt erkent. De strijd zal altijd van binnenuit moeten worden gevoerd. Het begint met een krachtige NEE tegen de situatie. Daar is heel veel moed voor nodig. De strijd wordt echter beslist door de omstanders. Kijken zij weg en blijven zij liever neutraal, dan steunen zij de onderdrukker. Spreken zij zich openlijk uit en erkennen zij ook die grens, dan zijn zij maatgevend en steunen ze de verandering. Daar is minstens zoveel dapperheid voor nodig. De moed om de rug te rechten en waarden boven winsten te stellen.

Het Russische leger kan wellicht worden verslagen door dat van Oekraïne, maar Poetin zal pas vallen als zijn eigen volk in opstand komt én zijn bondgenoten de maat bepalen: tot hier en niet verder. Zolang het Russische volk stil blijft en bondgenoot China zijn oorlogsmisdaden oogluikend toestaat, zal Poetin voelen dat hij met alles weg komt en zal zijn gedrag steeds verder escaleren. De veiligheid in onze wereld hangt momenteel nog het meest af van de houding van Xi. Einstein zei ooit: "De wereld zal niet worden vernietigd door zij die kwaad doen, maar door zij die er naar kijken zonder iets te doen."

Bij gevaar of geweld blijven veel mensen vooral bezig met hun eigen leven, zonder grote morele overwegingen. Ze hebben er geen mening over, of verzwijgen die, omdat ze bang zijn dat een moedige mening hen teveel zal kosten. Niet mee bemoeien, niet mijn probleem, niet mijn strijd…

Wat doe jij als je getuige bent van geweld? Verbaal of fysiek; openlijk of onderhuids; op straat of op een feestje; in de wereld of op het werk. Wat is er voor nodig voordat jij opstaat en stop zegt? Pas als je er zelf last van hebt? Door NEE te zeggen laat je zien wat jouw JA écht waard is.

Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden