Speelveld

Vrijwel elke organisatie kent doelen, processen, taken en functies. Soms verfraaid met wat halfslachtige kernwaarden en een obligate missie als strik eromheen. Alles keurig omschreven en vast omlijnd. Door een enorme behoefte aan duidelijkheid, grip en control, lijken veel organisaties meer op een atletiekbaan, dan op een speelveld. Iedereen blijft in zijn eigen baan en rent binnen de lijntjes zo snel mogelijk van A naar B met af en toe een horde.

Deze rare en onvoorspelbare tijd vraagt echter om wendbaarheid en zelf-startend vermogen binnen organisaties. Niet doen wat in je functieomschrijving staat; niet blindelings het proces volgen; niet wachten tot je de opdracht krijgt. Maar doen wat het resultaat nodig heeft. Veel organisaties lopen vast omdat ze elk risico willen uitsluiten en elke onzekerheid willen weg-managen. Dat maakt organisaties stram waar lenigheid gevraagd wordt; dat maakt medewerkers afwachtend waar initiatief nodig is; dat maakt mensen volgzaam waar eigenaarschap vereist is.

Om in een veranderlijke en onzekere tijd succesvol en relevant te blijven, is het essentieel dat je het in je bedrijf niet alleen hebt over wat je doet, maar vooral wat er nodig is voor een goed resultaat en hoe je elkaar de bal toespeelt. Beschouw je werkgebied als een speelveld waarop je team succesvol moet zijn. Het werkt niet als je de bewegingsruimte van je spelers beperkt tot hokjes of banen. Het werkt pas als iedereen de ruimte heeft en de verantwoordelijkheid neemt om elkaar scherp en succesvol aan te spelen.

Om daarin beter te worden moet je trainen en het er vooral over hebben. De drager weet immers zelf het beste waar de schoen wringt. Hoe ziet ons speelveld eruit? Welke strategie past bij ons? In welke league willen we spelen? Hoe bereiken we dat en welke speelstijl hoort daarbij? Hoe kunnen we elkaar nog beter in positie brengen? Welke kwaliteiten heb jij en hoe word jij graag aangespeeld? Spelen is trainen voor het onbekende. Hoe zorgen we dat we winnen en hoe worden we sterker van tegenslag. Prettige wedstrijd!

Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden