HR Businesspartner Plavei

Plavei is een woningcorporatie met ongeveer 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden. De visie van Plavei is het bieden van betaalbaar en plezierig wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving, nu en in de toekomst. Dit bereikt zij door een efficiënte en transparante bedrijfsvoering en goede interne en externe samenwerking. Plavei wil een vooruitstrevende woningcorporatie zijn. Zij heeft daarom een modern organisatiemodel waarbij de klant bovenaan staat. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

Uitdaging

Plavei heeft behoefte aan professionele ondersteuning bij organisatie- en HR-vraagstukken. Van het begeleiden van een fusie en ontwikkelen van de HR visie tot het vakkundig begeleiden van W&S procedures. Door de omvang van de organisatie is dit geen fulltime rol. Joris Wassink is als vaste huisadviseur de HR businesspartner van Plavei op strategisch en tactisch gebied.

Oplossing

Met Plavei zijn we voortdurend in gesprek over HR ontwikkelingen en de consequenties voor de organisatie. Daarbij adviseren wij over oplossingen en voeren wij in de rol van externe HR-adviseur opdrachten uit voor deze mooie klant. Zij is al vele jaren tevreden met onze aanpak, begeleiding en adviezen. Samen bouwen we verder aan een professionele organisatie met medewerkers die passen binnen de (ambitieuze) kaders van deze corporatie.

Plavei
Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden